SOFTWARE

 
  โปรแกรมระบบศูนย์อาหาร
  โปรแกรมระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล
  โปรแกรมระบบงานวิชาการ/Academic
  โปรแกรมระบบงานรับสมัคร/Admission
  โปรแกรมระบบงานทะเบียน-วัดผล
  โปรแกรมระบบงานครูผู้สอนประเมินผลการเรียน/ที่ปรึกษา  
  โปรแกรมระบบงานปกครอง-รูดบัตร/ธนาคารความดี
  โปรแกรมระบบงานนักเรียนเช็คผลการเรียน/คะแนนความประพฤติ
  โปรแกรมระบบงานบริหารจัดการห้องสมุด/ยืมคืน,บาร์โค๊ด
  โปรแกรมระบบบริหารจัดการงานบุคลากร
  โปรแกรมระบบงานติดตามการเงินนักเรียน/นักศึกษา
  โปรแกรมระบบงานส่งออกข้อมูลให้ภาครัฐ GPA,PSi,SP48
  โปรแกรมระบบงานสถิติข้อมูลสำหรับผู้บริหาร
  โปรแกรมรายงานการประกันคุณภาพ SAR สมศ.

HARDWARE

 
เครื่องอ่านบัตร RFID Offline
เครื่องสำรองไฟ UPS สำหรับ Server
Laser Printer ใช้พิมพ์ ระเบียนแสดงผลการเรียน พิมพ์ หน้า-หลังอัตโนมัติ
RFID Scanner เครื่องอ่านบัตรนักเรียนเข้า-ออก
Barcode Scanner เครื่องอ่านบัตรนักเรียนเข้า-ออก
RFID Reader เครื่องอ่านบัตร Ploximity เข้ากับรหัสนักเรียน
Barcode Scanner for Library เครื่องยิงบาร์โค๊ดหนังสือห้องสมุด
Student Card Printer เครื่องพิมพ์บัตรนักเรียน
พิมพ์ได้ทั้งแบบบาร์โค๊ดและบัตร RFID Ploximity Card
Student Card Barcode บัตรขาวเปล่านักเรียนแบบบาร์โค๊ด
Student RFID Ploximity Card บัตรนักเรียนแบบคลื่นวิทยุไม่ต้องสัมผัส
สายคล้องบัตรพร้อมเฟรมกรอบบัตร พิมพ์โลโก้ชื่อโรงเรียน
Usb Smart Card Reader เครื่องอ่านบัตรประชาชนเข้าฐานข้อมูลโดยไม่ต้องคีย์
ริบบ้อน สี-ดำ
ตู้สแกนบัตร-นร.เข้าออก แบบติดฝาผนัง
ตู้สแกนบัตร-นร.เข้าออก แบบเคลื่อนที่
© 2009 Create by Progressive Network Consult Co.,Ltd. 08-1911-6206 Email: misschool2000@gmail.com
256/4 Patoolod Rd. Naimuang A.Muang NakhonSiThammarat 80000 Tel.08-1911-6206 Fax: 0-7532-1339