ACADEMIC : โปรแกรมระบบงานวิชาการ


   
งานจัดหลักสูตร แผนการสอน  
งานกำหนดคาบเรียน/จัดตารางสอน  
งานจัดห้องเรียน/ห้องสอบ  
งานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
งานจัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจำห้องเรียน  
งานสำรวจ โอนผลการเรียนของนักเรียน  
งานตรวจสอบสอบรายชื่อผู้หมดสิทธิ์สอบ  
รายงานใบเช็ครายชื่อรายคาบ/รายห้องเรียน  
โปรแกรมระบบงานติดตามการเงินนักเรียน/นักศึกษา  
รายงานสำรวจวิชาเรียนซ้ำรายบุคคล  
รายงานการจัดอันดับการสอบได้ของนักเรียนในห้องและสาขา  
แสดงผลครูผู้สอนมา-ไม่มา/จัดครูสอนแทน

 


   จุดเด่นของงานวิชาการ คือความยืดหยุ่นในการจัดหลักสูตร โปรแกรมแผนการเรียน และการจัดตารางสอน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามีหลายเงื่อนไข หลากหลายตัวแปรในการจัดตารางสอนมาก เช่น ครูพิเศษภายนอก มาสอนได้เฉพาะ วันอังคารและวันศุกร์ ครูสตรีมีครรภ์ไม่เดินขึ้นกระไดอาคารสูง, โรงเรียนเล็กมีบุคลากรครูน้อย ต้องการสอนรวมห้องในบางรายวิชา และอีกมากมายที่เป็นเงื่อนไขในการจัดตารางสอน สิ่งเหล่านี้คือประเด็นปัญหาที่เราพยายามแก้ไขโปรแกรมจนประสบผลสำเร็จ และยังสามารถจัดพิมพ์เป็นรายงาน หรือส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ ในรูปแบบต่างๆ ไปจนถึงให้ครูและนักเรียน สามารถตรวจสอบดูได้ใน Intranet และ Internet
  
© 2009 Create by Progressive Network Consult Co.,Ltd. 08-1911-6206 Email: misschool2000@gmail.com
256/4 Patoolod Rd. Naimuang A.Muang NakhonSiThammarat 80000 Tel.08-1911-6206 Fax: 0-7532-1339