:: ดาวน์โหลด ::


คลิ๊กดาว์โหลด - -> รายละเอียดโปรแกรม Mis-School
สนใจสอบถามข้อมูลกรุณาติดต่อโดยตรงที่ อ.ชวน 08-1911-6206

1- คู่มือระบบงานวิชาการ
2- คู่มือระบบงานรับสมัคร
3- คู่มือระบบงานทะเบียนวัดผล
4- คู่มือระบบงานครูผู้สอนประเมินผลการเรียน
5- คู่มือระบบงานปกครอง-รูดบัตร/ความประพฤติ-ธนาคารความดี
6- คู่มือระบบบริหารจัดการห้องสมุด-การยืมคืน
7- คู่มือระบบงานติดตามการเงินนักเรียน/นักศึกษา
8- คู่มือระบบบริหารงานบุคลากร
9- คู่มือระบบงานส่งออกข้อมูลให้ภาครัฐ GPA,PSI,SP50
10- คู่มือสถิติข้อมูลสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
© 2009 Create by Progressive Network Consult Co.,Ltd. 08-1911-6206 Email: misschool2000@gmail.com
256/4 Patoolod Rd. Naimuang A.Muang NakhonSiThammarat 80000 Tel.08-1911-6206 Fax: 0-7532-1339