เกี่ยวกับเรา

บริษัท โปรเกรส เน็ตเวิร์ค คอนซัลท์ จำกัด

MIS-School คือ ผู้นำด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบที่ทันสมัยที่มีความเชี่ยวชาญเกือบ 20 ปี โดยการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี Education Software ผสานกับการคิดค้นเครื่องมือ Education Tools ได้เอง เข้ามาช่วยจัดการข้อมูลที่มีอย่างมหาศาลในสถานศึกษา เพื่อลดทรัพยากรบุคคล เวลา และกระดาษ จนประสบความสำเร็จ และได้รับการันตีถึง "การประกันคุณภาพสถานศึกษา" ถือว่าได้เป็น New Innovation ในวงการศึกษา และเพื่อการแบ่งปัน Knowledge for Education จึงเป็นที่มาการก่อตั้งบริษัท โปรเกรส เน็ตเวิร์ค คอนซัลท์ จำกัด

คำมั่นสัญญาของเรา

การนำระบบ MIS-School บริหารจัดการสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพวงการศึกษาไทย

การลดช่องว่าง และเพิ่มความเป็นหนึ่งเดียวของสถาบันทางสังคมที่สำคัญ คือ บ้านและโรงเรียน

การมุ่งหวังเป็นฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนให้ประเทศไทย ผลิตบุคลากรและพลเมืองที่ดี จากสถานที่ที่มีคุณภาพ