ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระบบสารสนเทศ

สถิติข้อมูลสำหรับผู้บริหาร

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย

Application (App นักเรียน ครู และผู้ปกครอง)

ในส่วนของผู้ปกครอง (mParent)

Group 564

ข้อดีสำหรับผู้ปกครอง

Group 563

ในส่วนของครู (mTeacher)

ในส่วนของผู้ปกครอง (mStudent)

Group 565

ข้อดีสำหรับนักเรียน

ระบบสารสนเทศ

สถิติข้อมูลสำหรับผู้บริหาร

งานรับสมัครนักเรียนใหม่

งานบุคลากร

งานวิชาการ

งานปกครองพัฒนานักเรียน

งานการเงิน

การันตีด้วย MIS-SCHOOL

เกี่ยวกับเรา

MIS-School คือ ผู้นำด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบที่ทันสมัย ที่มีความเชี่ยวชาญเกือบ 20 ปี โดยการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี Education Software ผสานกับการคิดค้นเครื่องมือ Education Tools ได้เอง เข้ามาช่วยจัดการข้อมูลที่มีอย่างมหาศาลในสถานศึกษา

ทำไมต้อง MIS-School

การนำระบบเทคโนโลยี Education software มาบริหารสถานศึกษา

ได้การรับรองจากการประกันคุณภาพสถานศึกษา

การให้บริการดุจญาติสนิท

Group 158

สามารถ Customize ระบบ Education Software

ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

สนใจขอใบเสนอราคาหรือ
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รู้ลึก รู้จริง แก้ปัญหาได้

โดยผู้บริหารสถานศึกษาตัวจริง