ระบบศูนย์อาหาร

ระบบร้านค้าสหกรณ์

Rectangle 736
Rectangle 738
Rectangle 729

Food Court System Management
ระบบบริหารจัดการศูนย์อาหาร ไร้เงินสด

- ซื้อง่าย จ่ายครบ ยกระดับ จัดเก็บรัดกุม จบในบัตรเดียว
- ใช้บัตรนักเรียนใบเดียว แทนเงินสด แทนคูปอง ไม่ต้องรอเงินทอนให้ยุ่งยาก
- นักเรียนและผู้ปกครอง สามารถเติมเงินออนไลน์ผ่าน App True Money Wallet ใช้จ่ายได้ทันที
- นักเรียนและผู้ปกครอง สามารถตรวจสอบยอดการใช้จ่าย และยอดเงินคงเหลือผ่าน App mStudent & mParent ของระบบ MIS-School
- ร้านค้าทุกร้าน สามารถตรวจสอบยอดขายย้อนหลังได้ตลอดเวลา
- สถานศึกษาสามารถหัก % ร้านค้า และตรวจสอบยอดรายรับ-รายจ่ายในระบบได้
- สถานศึกษามีรายได้เพิ่ม สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเติมเงินผ่านระบบ True Money Wallet ได้

Rectangle 722

ข้อมูลและรายงานต่างๆ

Rectangle 726

ระบบ ร้านค้าสหกรณ์

การันตีด้วย MIS-SCHOOL

เกี่ยวกับเรา

MIS-School คือ ผู้นำด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบที่ทันสมัย ที่มีความเชี่ยวชาญเกือบ 20 ปี โดยการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี Education Software ผสานกับการคิดค้นเครื่องมือ Education Tools ได้เอง เข้ามาช่วยจัดการข้อมูลที่มีอย่างมหาศาลในสถานศึกษา

ทำไมต้อง MIS-School

การนำระบบเทคโนโลยี Education software มาบริหารสถานศึกษา

ได้การรับรองจากการประกันคุณภาพสถานศึกษา

การให้บริการดุจญาติสนิท

Group 158

สามารถ Customize ระบบ Education Software

ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

สนใจขอใบเสนอราคาหรือ
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รู้ลึก รู้จริง แก้ปัญหาได้

โดยผู้บริหารสถานศึกษาตัวจริง