ระบบงาน
บริการห้องสมุด

ระบบจัดการสื่อ Online ทำงานบนระบบ VL Cloud
ผ่านสัญญาณ Internet, โทรศัพท์ 3G - 4G หรือ
ผ่าน Application ของโรงเรียน ได้ทุกที่ ทุกเวลา

Digital Library

ย่อโลกการเรียนรู้ไว้ในฝ่ามือ

ระบบสแกนบัตรนับสถิติการเข้าใช้

ระบบสแกนบัตรนับสถิติการเข้าใช้

ระบบบรรณารักษ์ ยืม-คืน จัดการข้อมูลหนังสือและสื่อ

- บันทึกหนังสือข้อมูลสิ่งพิมพ์/โสตทัศนวัสดุ
- รับโอนข้อมูลสมาชิกจากระบบ/บันทึกข้อมูลสมาชิกใหม่
- บันทึกการยืม-คืน หนังสือสิ่งพิมพ์ต่างๆ
- เปลี่ยนวันครบกำหนดส่งคืนหนังสือห้องสมุด
- รายงานผลงานบริหาร สถิติข้อมูล จำนวนทะเบียนสิ่งพิมพ์

การันตีด้วย MIS-SCHOOL

เกี่ยวกับเรา

MIS-School คือ ผู้นำด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบที่ทันสมัย ที่มีความเชี่ยวชาญเกือบ 20 ปี โดยการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี Education Software ผสานกับการคิดค้นเครื่องมือ Education Tools ได้เอง เข้ามาช่วยจัดการข้อมูลที่มีอย่างมหาศาลในสถานศึกษา

ทำไมต้อง MIS-School

การนำระบบเทคโนโลยี Education software มาบริหารสถานศึกษา

ได้การรับรองจากการประกันคุณภาพสถานศึกษา

การให้บริการดุจญาติสนิท

Group 158

สามารถ Customize ระบบ Education Software

ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

สนใจขอใบเสนอราคาหรือ
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รู้ลึก รู้จริง แก้ปัญหาได้

โดยผู้บริหารสถานศึกษาตัวจริง