Group 607

ระบบบันทึกเวลาเข้าออกพนักงาน

ระบบสแกนลายนิ้วมือ สแกนหน้า

ระบบบันทึกเวลาเข้าออกพนักงาน

(Time Attendance Management System)

ระบบสแกนลายนิ้วมือ สแกนหน้า

และระบบลงเวลาผ่าน
Mobile Application

ระบบบันทึกเวลา ด้วยเครื่องสแกนใบหน้าที่จดจำใบหน้าได้แม่นยำ ด้วยเทคโนโลยี Visible Light ป้อนกันการปลอมแปลงโดยใช้รูปภาพ และวิดีโอ

Rectangle 882

การันตีด้วย MIS-SCHOOL

เกี่ยวกับเรา

MIS-School คือ ผู้นำด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบที่ทันสมัย ที่มีความเชี่ยวชาญเกือบ 20 ปี โดยการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี Education Software ผสานกับการคิดค้นเครื่องมือ Education Tools ได้เอง เข้ามาช่วยจัดการข้อมูลที่มีอย่างมหาศาลในสถานศึกษา

ทำไมต้อง MIS-School

การนำระบบเทคโนโลยี Education software มาบริหารสถานศึกษา

ได้การรับรองจากการประกันคุณภาพสถานศึกษา

การให้บริการดุจญาติสนิท

Group 158

สามารถ Customize ระบบ Education Software

ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

สนใจขอใบเสนอราคาหรือ
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

รู้ลึก รู้จริง แก้ปัญหาได้

โดยผู้บริหารสถานศึกษาตัวจริง